Βιβλία

Βιβλία

Category : Βιβλία

 • Λεξικό Στατιστικών όρων
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Κωδικοποίηση Χρησιμοποιούμενης Διεθνώς Γεωργοοικονομικής Ορολογίας
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Εφαρμογές στη Γεωργία και στα Τρόφιμα
 • New book on the supply chain management
 • Οικονομική Ζωικής Παραγωγής
 • Διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και πολυλειτουργική γεωργία
 • “Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα: Καταναλωτής, Οικονομία, Περιβάλλον”
 • Το Αγροτικό Πρόβλημα και Κίνημα στην Ελλάδα: Από την αρχαιότητα έως το 1950
 • “The Reform of the CAP and Rural Development in Southern Europe”
 • “Στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας”
 • “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Τεύχος Α΄): Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Κτηνιατρική   Εκπαίδευση”. Εκδόσεις “Σύγχρονη Παιδεία”, Σελ. 227, Θεσσαλονίκη 1999.   [Χρ. Μπάτζιος].
 • “Οικονομία Ζωικής Παραγωγής (Τεύχος Α΄)”. Εκδόσεις “Σύγχρονη Παιδεία”, Σελ. 262, Θεσσαλονίκη 2001. [Χρ. Μπάτζιος].