Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

“Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής”, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ-Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ