Δραστηριότητες – Εργασίες

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα διοργανωθεί μια σειρά παραλλήλων συνεδριών και εκδηλώσεων, καθώς και Στρογγυλών Τραπεζών. Οι συμμετέχοντες στις Στρογγυλές Τράπεζες θα είναι μέλη της επιστημονικής κοινότητας, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της αγροτικής οικονομίας καθώς και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 18:30 – 20:30

Στρογγυλό Τραπέζι: «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της εφαρμογής της στην ελληνική γεωργία» – Αμφιθέατρο ΙΙ, Υπόγειο

Συντονιστής: Κ. Τσιμπούκας (Καθηγητής Γ.Π.Α.)

Μετέχουν:

  • Χ. Κασίμης (Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων)
  • Σ. Μάμαλης (Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας)
  • Κ. Μάττας (Καθηγητής Α.Π.Θ.)
  • Α. Χανιώτης Προϊστάμενος Τμήματος Γεωργικής Πολιτικής της Γενικής
  • Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
  • Δ. Ψαλτόπουλος (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών)