Οργανωτική Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μιχαηλίδης Αναστάσιος (Πρόεδρος)

 

ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Βλόντζος Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Γιατζίδου Βασιλική (Α.Π.Θ.)

Δαλαμπίρα Ευρώπη (Α.Π.Θ.)

Δημητριάδου Ελένη (Α.Π.Θ.)

Καζανά Παρασκευή (Α.Π.Θ.)

Καρελάκης Χρήστος (Δ.Π.Θ.)

Κοντογεώργος Αχιλλέας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Λίλτση Πετρούλα (Α.Π.Θ.)

Λοίζου Ευστράτιος  (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

Μουλογιάννη Χριστίνα (Α.Π.Θ.)

Μπουρνάρης Θωμάς (Α.Π.Θ.)

Νάστης Στέφανος (Α.Π.Θ.)

Παρταλίδου Μαρία (Α.Π.Θ.)

Παυλούδη Αλεξάνδρα (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης)

Σεργάκη Παναγιώτα (Α.Π.Θ.)

Τσάκαλος Νικόλαος (Α.Π.Θ.)

Τσακίρη Μερόπη (Α.Π.Θ.)

Τσαντόπουλος Γεώργιος (Δ.Π.Θ.)

Χατσέρα Ζωή (Α.Π.Θ.)

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Λαζαρίδου Δήμητρα (Α.Π.Θ.)

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Αμεράνη Επιστήμη, Δαλαμήτρα Μαρία, Δίτσα Βασιλική, Ευφραιμίδου Φωτεινή, Ιντζίδου Δέσποινα, Ιωαννίδης Νικόλαος, Καρασαββίδου Μαρία, Κισκίνης Δημήτριος, Παλτάκη Αικατερίνη, Σιώκη Ευαγγελία, Χατζηαντωνίου Μυρτώ