Οργανωτική Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μιχαηλίδης Αναστάσιος (Πρόεδρος)

 

ΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Γ. Βλόντζος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Β. Γιατζίδου (Α.Π.Θ.)
Ε.Σ. Δαλαμπίρα (Α.Π.Θ.)
Ε. Δημητριάδου (Α.Π.Θ.)
Π. Καζανά (Α.Π.Θ.)
Χ. Καρελάκης (Δ.Π.Θ.)
Α. Κοντογεώργος (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Π. Λίλτση (Α.Π.Θ.)
Ε. Λοίζου (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)
Χ. Μουλογιάννη (Α.Π.Θ.)
Θ. Μπουρνάρης (Α.Π.Θ.)
Σ. Νάστης (Α.Π.Θ.)
Μ. Παρταλίδου (Α.Π.Θ.)
Α. Παυλούδη (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης)
Π. Σεργάκη (Α.Π.Θ.)
Ε. Σιώκη (ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”)
Ν. Τσάκαλος (Α.Π.Θ.)
Μ. Τσακίρη (Α.Π.Θ.)
Γ. Τσαντόπουλος (Δ.Π.Θ.)
Ζ. Χατσέρα (Α.Π.Θ.)

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Λαζαρίδου Δήμητρα (Α.Π.Θ.)

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Αμεράνη Επιστήμη, Δαλαμήτρα Μαρία, Δίτσα Βασιλική, Ευφραιμίδου Φωτεινή, Ιντζίδου Δέσποινα, Ιωαννίδης Νικόλαος, Καρασαββίδου Μαρία, Κισκίνης Δημήτριος, Μιχαηλίδου Ευαγγελία, Παλτάκη Αικατερίνη, Χατζηαντωνίου Μυρτώ