Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή εισηγήσεων και διαδικασία κρίσης

  • Υποβολή εκτεταμένης περίληψης, για παρουσίαση, στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 Απριλίου 2018 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ 20 ΜΑΙΟΥ 2018)
  • Υποβολή εκτεταμένης περίληψης για poster στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 Μαΐου 2018
  • Αξιολόγηση περιλήψεων: έως 15 Ιουνίου 2018
  • Υποβολή poster στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (μέγιστες διαστάσεις 84 εκ. πλατος επί 119 εκ ύψος) σύμφωνα με το υπόδειγμα: 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 1-2 Νοεμβρίου 2018
  • Υποβολή πλήρους εργασίας στην αγγλική γλώσσα (έως 8 σελίδες Α4) σύμφωνα με το υπόδειγμα: 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018