Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή εισηγήσεων και διαδικασία κρίσης

  • Υποβολή εκτεταμένης περίληψης, για παρουσίαση, στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 Απριλίου 2018 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ 20 ΜΑΙΟΥ 2018)
  • Υποβολή εκτεταμένης περίληψης για poster στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 Μαΐου 2018
  • Αξιολόγηση περιλήψεων: έως 15 Ιουνίου 2018
  • Υποβολή πλήρους εργασίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (έως 7 σελίδες Α4): έως 15 Οκτωβρίου 2018
  • Υποβολή poster στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα: έως 15 Οκτωβρίου 2018
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 1-2 Νοεμβρίου 2018