Παράταση Υποβολής Περιλήψεων για το Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ έως 20 ΜΑΙΟΥ 2018

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων για το Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ έως 20 ΜΑΙΟΥ 2018

Κατεβάστε την: 2η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΑΓΡΟ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ) Υποβολή εκτεταμένης περίληψης, για παρουσίαση, στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4):  Παράταση μέχρι τις 20 Μαΐου 2018.