Δραστηριότητες – Εργασίες

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα διοργανωθεί μια σειρά παράλληλων συνεδριών και εκδηλώσεων, καθώς και στρογγυλών τραπεζών. Οι συμμετέχοντες στις στρογγυλές τράπεζες θα είναι μέλη της επιστημονικής κοινότητας, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της αγροτικής οικονομίας, καθώς και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.