Κόστος Συμμετοχής στο Συνέδριο

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο απαιτείται η πληρωμή του κόστους συμμετοχής:

  • Γενικό Τέλος Συμμετοχής στο Συνέδριο: 60€
  • Κάθε Εργασία ή Poster αντιστοιχεί σε μια πλήρη συνδρομή των 60€
  • Φοιτητές: 10€