Σε ποιους απευθύνεται

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, ερευνητές, ειδικοί εμπειρογνώμονες, δημόσιοι φορείς και οργανώσεις πολιτών να συνεισφέρουν στον προβληματισμό για την αναγκαιότητα μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με άξονα τη βιώσιμη γεωργία.

Ιδιαίτερος στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στην έρευνα και τους εμπλεκόμενους με τον αγροτικό χώρο φορείς, συμβάλλοντας έτσι στη μεταφορά ερευνητικών δεδομένων και τεχνογνωσίας οριζόντια και κάθετα.  Σημαντική θεωρείται και η παρουσία νέων επιστημόνων και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι καλούνται να πλαισιώσουν το Συνέδριο με την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών με σχετική θεματολογία.