Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή εισηγήσεων και διαδικασία κρίσης

  • 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020: Υποβολή εκτεταμένης περίληψης, για παρουσίαση ή poster στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4)
  • 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020: Αξιολόγηση περιλήψεων
  • 9 – 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020: Διεξαγωγή Συνεδρίου
  • 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020: Υποβολή πλήρους εργασίας