Σκοπός του Συνεδρίου

H Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, με βασικούς θεματικούς άξονες τη βιώσιμη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή.

Η σύγχρονη γεωργία καλείται να απαντήσει και να προσαρμοστεί σε δύο μεγάλες απαιτήσεις / προκλήσεις που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας: την επισιτιστική ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή.

Ο πρωταρχικός ρόλος της γεωργικής δραστηριότητας ήταν ανέκαθεν η επισιτιστική επάρκεια. Σήμερα, ο ρόλος αυτός γίνεται ακόμη πιο επιτακτικός, καθώς η γεωργία καλείται να ικανοποιήσει τις διατροφικές ανάγκες του ταχύτατα αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη διπλασιάζοντας τον όγκο της γεωργικής παραγωγής κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Παράλληλα όμως, οι ανησυχίες του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται στις διατροφικές συνήθειες, προσθέτουν νέες απαιτήσεις στη γεωργία.

Από την άλλη πλευρά, η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη νέα πραγματικότητα, μέσα στην οποία καλείται να λειτουργήσει η γεωργική δραστηριότητα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα (τις συνέπειες των οποίων ήδη υφίσταται) σε συνδυασμό με το μακροχρόνιο πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων, απαιτούν προσαρμογές της γεωργικής παραγωγής και των γεωργικών πρακτικών στα νέα δεδομένα, με γνώμονα την αειφορία των φυσικών πόρων. Οι αλλαγές του κλίματος και η προστασία του περιβάλλοντος εξελίσσονται σε βασικές παραμέτρους της γεωργικής δραστηριότητας.

Οι απαιτήσεις για επισιτιστική επάρκεια / ασφάλεια των τροφίμων, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα για προσαρμογή στις περιβαλλοντικές αλλαγές και την προστασία των φυσικών πόρων, αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις της σημερινής και μελλοντικής γεωργίας. Δίνουν νέες προοπτικές στην αγροτική οικονομία και δημιουργούν την ανάγκη για μια βιώσιμη γεωργία, που η πεμπτουσία της είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ευφυής γεωργία και οι συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογικές καινοτομίες παρέχουν τα εργαλεία εκείνα που επιτρέπουν την προσαρμογή της γεωργικής δραστηριότητας στα νέα δεδομένα, με σκοπό την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων / προκλήσεων, μέσα σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην παγκοσμιοποιημένη αγορά των τροφίμων. Οι πολιτικές, από την πλευρά τους, αναπροσαρμόζονται προκειμένου να επιτρέψουν στους συμμετέχοντες στην γεωργική δραστηριότητα να παρακολουθήσουν τις αλλαγές και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Παράλληλα, οι αγροτικές κοινωνίες μετασχηματίζονται, καθώς δημιουργούνται νέες συλλογικότητες, γεννώνται νέες συγκρούσεις και συνέργειες και δημιουργούνται νέες μορφές διακυβέρνησης του αγροτικού χώρου.

Εν κατακλείδι, βαθιές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές είναι σε εξέλιξη, καθιστώντας το ζήτημα της βιώσιμης γεωργίας το διακύβευμα της μελλοντικής γεωργίας.

 

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας καλεί τους επιστήμονες να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών και τις προτάσεις τους για τη μεταβαλλόμενη αγροτική οικονομία και κοινωνία. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα, από το οποίο θα παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και να συνεισφέρει στη μετάβαση από μια γραμμική – παραδοσιακή οικονομία σε μια κυκλική προσέγγιση της ανάπτυξης. Παράλληλα, φιλοδοξεί να δώσει τα εργαλεία για τη χάραξη των νέων πολιτικών, αλλά και το έναυσμα για νέες έρευνες στον αγροτικό τομέα.

Η ΕΤ.ΑΓΡ.Ο, σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης του Συνεδρίου, διοργανώνει για πρώτη φορά παράλληλο διεθνές αγγλόφωνο τμήμα, όπου θα ανακοινωθούν εργασίες από ξένους και Έλληνες επιστήμονες. Ο ιστότοπος του διεθνούς τμήματος είναι ο εξής: www.etagro.gr/2020gr