ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση 30 ημερών, έως την Παρασκευή 15/05/2020, για την υποβολή εκτεταμένων περιλήψεων (τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα), για το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας που θα πραγματοποιηθεί 9–10 Οκτωβρίου 2020 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η υποβολή Περιλήψεων γίνεται αποκλειστικά μέσω e-mail στο etagro.info@gmail.com (στην ελληνική γλώσσα) και στο submission.etagro@gmail.com (στην αγγλική γλώσσα).
 
Περισσότερες πληροφορίες:
Για τις εργασίες στην ελληνική γλώσσα: http://etagro.gr/2020gr/
Για τις εργασίες στην αγγλική γλώσσα: http://etagro.gr/2020/

Mε εκτίμηση,