Author Archives: ΕΤΑΓΡΟ

 • 0

Πρώτη Αναγγελία 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 2018

 Τίτλος Συνεδρίου: «Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή»

Σκοπός του Συνεδρίου

H Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, το οποίο έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί την συμπλήρωση 30 ετών συνεχούς επιστημονικής παρουσίας της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας.

Καθώς το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, και των αγροτικών περιοχών γενικότερα, αποτελεί κοινό στόχο για τους εμπλεκόμενους με την αγροτική οικονομία και πολιτική, το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα, από το οποίο θα παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η ψηφιακή εποχή για την ανάπτυξη όλων των τομέων του αγροτικού χώρου. Το Συνέδριο διεξάγεται σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία η οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζεται ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την εθνική και κυρίως για την αγροτική οικονομία.

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας με κεντρικούς άξονες την βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και την ανάπτυξη των μεταφορών, οδηγούν σε νέες πρωτόγνωρες μεταβολές στον τρόπο άσκησης της γεωργίας στην χώρα μας, αλλά και διεθνώς, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται επιστήμονες ερευνητές του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και γενικά οι εμπλεκόμενοι με τον αγροτικό χώρο να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Εξίσου σημαντική θεωρείται και η παρουσία νέων επιστημόνων και μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι θα πλαισιώσουν το Συνέδριο με την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών με σχετική θεματολογία. Ιδιαίτερος στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον επιστημονικό και ερευνητικό χώρο, στους φορείς, και στους εμπλεκόμενους με τον αγροτικό χώρο συμβάλλοντας έτσι στη μεταφορά ερευνητικών δεδομένων και τεχνογνωσίας οριζόντια και κάθετα.

Δραστηριότητες – Εργασίες

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα διοργανωθεί μια σειρά παραλλήλων συνεδριών και εκδηλώσεων, καθώς και Στρογγυλών Τραπεζών. Οι συμμετέχοντες στις Στρογγυλές Τράπεζες θα είναι μέλη της επιστημονικής κοινότητας, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της αγροτικής οικονομίας καθώς και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Θεματολογία του Συνεδρίου

 • Γεωργική Παραγωγή και Ανταγωνιστικότητα
 • Αγροτική και Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Γεωργικές Εφαρμογές, Εκπαίδευση και Πληροφόρηση στον Αγροτικό Τομέα
 • Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων – Καταναλωτικές τάσεις
 • Ασφάλεια και Ποιότητα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου, Αειφορική Γεωργία και Περιβάλλον
 • Γεωργία Ακριβείας, Νέες Τεχνολογίες, Ψηφιοποίηση και Καινοτομία
 • Αειφορική Διαχείριση Αλυσίδας Προσφοράς Τροφίμων
 • Διαχείριση Αγροτικού Χώρου, Χρήσεις Γης, Αγροτουρισμός
 • Νέες Σχέσεις μεταξύ Πόλης και Υπαίθρου – Αλληλέγγυα Αγροδιατροφικά Δίκτυα
 • Συλλογικές Δράσεις στον Αγροτικό Χώρο – Συστήματα Συστάδων (clusters)
 • Συστήματα Εφοδιαστού στη Γεωργία (logistics)
 • Συμβολαιακή Γεωργία

Προσκεκλημένοι Ομιλητές:

(θα ανακοινωθούν σύντομα)

Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου:

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.

3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη
546 36 – Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

http://kedea.rc.auth.gr/contact.html

Σημαντικές Ημερομηνίες: Υποβολή εισηγήσεων και διαδικασία κρίσης

 • Υποβολή εκτεταμένης περίληψης, για παρουσίαση, στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 Απριλίου 2018
 • Υποβολή εκτεταμένης περίληψης για poster στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 Μαΐου 2018
 • Αξιολόγηση περιλήψεων: έως 15 Ιουνίου 2018
 • Υποβολή πλήρους εργασίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (έως 7 σελίδες Α4): έως 15 Οκτωβρίου 2018
 • Υποβολή poster στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα: έως 15 Οκτωβρίου 2018
 • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 1-2 Νοεμβρίου 2018

Υποβολή Περιλήψεων και Εργασιών:

Οι περιλήψεις και οι εργασίες θα υποβάλλονται, μέσω e-mail, στην Πρόεδρο της Οργανωτικής Γραμματείας κυρία Δήμητρα Λαζαρίδου (etagro15@gmail.com) σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.

Δημοσίευση εργασιών:

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα προβεί στην επιλογή εργασιών οι οποίες θα προωθηθούν για δημοσίευση σε ειδικές εκδόσεις διεθνών επιστημονικών περιοδικών ή στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Agricultural Economics Review
 • International Journal of Decision Support Systems (εκκρεμεί η οριστική συμφωνία)
 • International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (εκκρεμεί η οριστική συμφωνία)
 • Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα
 • e-book (Βιβλίο Πρακτικών με ISSN)

Οι συγγραφείς των εν λόγω εργασιών θα προσκληθούν να υποβάλουν την πλήρη εργασία τους, στην αγγλική γλώσσα, για αξιολόγηση και δημοσίευση στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι υπόλοιπες εργασίες θα δημοσιευτούν σε τόμο Πρακτικών, στην ελληνική γλώσσα, μετά από αξιολόγηση.

 

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών


 • 0

 • 0

 • 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ΗΜΕΡΙΔΑ της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. με θέμα: «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία»

Η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία» σε συνδιοργάνωση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα, στο Αμφιθέατρο Ζαφείρης Άμπας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Στόχος της ημερίδας είναι «να παρουσιαστούν προβλήματα και ανάγκες του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και ταυτόχρονα λύσεις και προοπτικές που παρέχονται μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων». Στο νέο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο που πορεύεται ο αγροτικός τομέας, τα σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα αποτελούν σημαντικό εργαλείο που η ενεργοποίησή τους μπορεί να δώσει λύσεις και να συμβάλει στην άρση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ως ομιλητές, εκπρόσωποι από τον αγροτικό τομέα (γεωργικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί) που θα παρουσιάσουν προβλήματα και ανάγκες του χώρου, εκπρόσωποι των φορέων χρηματοδότησης (τράπεζες) που θα παρουσιάσουν τα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρουν καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας από το χώρο της γεωργίας. Ειδικότερα, ο Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Μάττας, ο Υπεύθυνος Γεωτεχνικού Τμήματος της εταιρείας Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε. Γεώργιος Μπόμπολος, ο Πρόεδρος ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Νέας Βύσσας Αναστάσιος Γιακμογλίδης, ο Διευθυντής Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς Γιάννης Χανιωτάκης, η Υποδιευθύντρια της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank Μαρία Καραθανάση, ο Στράτος Ελευθεριάδης, Branch Director Eurobank Ορεστιάδας και οι μελετητές Σταύρος Βαβίας και Άννα Σταθουράκη. Τέλος, τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Σπυρίδων Μάμαλης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας.


 • 0

Δελτίο Τύπου (13 Νοεμβρίου 2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα με θέμα «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία»

Η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία» σε συνδιοργάνωση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα, στο Αμφιθέατρο Ζαφείρης Άμπας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Στόχος της ημερίδας είναι «να παρουσιαστούν προβλήματα και ανάγκες του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και ταυτόχρονα λύσεις και προοπτικές που παρέχονται μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων». Στο νέο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο που πορεύεται ο αγροτικός τομέας, τα σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα αποτελούν σημαντικό εργαλείο που η ενεργοποίησή τους μπορεί να δώσει λύσεις και να συμβάλει στην άρση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ως ομιλητές, εκπρόσωποι από τον αγροτικό τομέα (γεωργικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί) που θα παρουσιάσουν προβλήματα και ανάγκες του χώρου, εκπρόσωποι των φορέων χρηματοδότησης (τράπεζες) που θα παρουσιάσουν τα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρουν καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας από το χώρο της γεωργίας. Ειδικότερα, ο Ομότιμος Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Μάττας, ο Υπεύθυνος Γεωτεχνικού Τμήματος της εταιρείας Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε. Γεώργιος Μπόμπολος, ο Πρόεδρος ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Νέας Βύσσας Αναστάσιος Γιακμογλίδης, ο Διευθυντής Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς Γιάννης Χανιωτάκης, η Υποδιευθύντρια της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank Μαρία Καραθανάση, ο Στράτος Ελευθεριάδης, Branch Director Eurobank Ορεστιάδας και οι μελετητές Σταύρος Βαβίας και Άννα Σταθουράκη. Τέλος, τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Καθηγητής Σπύρος Μάμαλης.

Περισσότερες πληροφορίες: Χρήστος Καρελάκης Επίκουρος Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ (e‐mail: chkarel@agro.duth.gr 2552041110) και Γιώργος Τσαντόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ (e‐mail: tsantopo@fmenr.duth.gr 2552041118).

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 • 0

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. με θέμα «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία»

Αγαπητά μέλη της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.,

σας προσκαλούμε σε ημερίδα με θέμα: «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία»

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00

Στο αμφιθέατρο «Ζαφείρης Άμπας» του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Την ημερίδα διοργανώνουν η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, σε συνδιοργάνωση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΓΡΟ,

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γ. Γραμματέας

Αναστάσιος Μιχαηλίδης                        Ευστράτιος Λοϊζου

Επίκουρος  Καθηγητής ΑΠΘ                Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 

ΑΦΙΣΑ Ημερίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ημερίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ημερίδας


 • 0

10ο Διεθνές Συνέδριο FONCIMED

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το διεθνές ευρωμεσογειακό επιστημονικό δίκτυο FONCIMED, διοργανώνει συνέδριο στις 2-4 Νοεμβρίου 2017 με θέμα «Οι εδαφικοί πόροι, παράγοντας για την εδαφική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 14, Λαδάδικα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης μέρας του Συνεδρίου (Πέμπτη, 2/11), καθώς και κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας την δεύτερη μέρα (3/11, 13.30-15.00)  θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν.

ΑΦΙΣΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


 • 0

ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Γεώργιος Σιάρδος – Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.)

Category : Βιβλία

ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Γεώργιος Σιάρδος

Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

 

     Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις iWrite.gr το νέο βιβλίο Στατιστικής με τίτλο Χρηστικό Εγχειρίδιο Στατιστικής (ISBN: 978-618-5218-89-8) του ομότιμου καθηγητή Γεωργίου Σιάρδου.

     To βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο και πλήρως ενημερωμένο πόνημα το οποίο ερμηνεύει ικανοποιητικά σημαντικό αριθμό στατιστικών όρων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της στατιστικής επιστήμης. Στόχος του είναι να παράσχει στους φοιτητές των μαθημάτων στατιστικής, στους στατι­στικούς επιστήμονες και στους ερευνη­τές-χρήστες της στατιστικής διαφόρων επιστημονικών πεδίων, καθώς επίσης και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων σχεδόν των επιμέ­ρους σχετικών επιστημονικών κλάδων ακριβείς και σύγχρονες ερμηνείες των στατιστικών όρων, με την προσδοκία ότι θα αποτελέσουν σημαντική πηγή γνώσης αλλά και αναφοράς τόσο για τους ειδικούς όσο και τους μη ειδικούς επιστήμονες.

     Με τη νέα συγγραφική κίνησή του ο συγγραφέας φιλοδοξεί να προσθέσει στην ελληνική βιβλιογραφία ένα ακόμη διδακτικό σύγγραμμα στατιστικής, επιστημονικά έγκυρο και αξιόπιστο που θα απευθύνεται σε ευρύτατο αναγνωστικό κοινό, από σπουδαστές, φοιτητές και επιστήμονες της στατιστικής, καθώς και σε ερευνητές-χρήστες της στατιστικής διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Η καινοτομία του εγχειριδίου αυτού είναι η κατά τρόπο συνοπτικό επιστημονική περιγραφή λημμάτων (στατιστικών όρων), με κύριο σκοπό τη διδακτική ερμηνεία τους, καθώς και την παράλληλη πληροφόρηση ως προς την αγγλόγλωσση απόδοσή τους. Η ακριβής μεταφραστική των λημμάτων, η οποία παρατίθεται αμέσως μετά την αναφορά του καθενός από τα λήμματα, εκτιμάται ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που ενδιαφέρει άμεσα τον αναγνώστη, την προσδοκία του ως προς την παρεχόμενη γνώση και τη χρησιμοποιούμενη αγγλόγλωσση στατιστική ορολογία. Άλλη καινοτομία του χρηστικού εγχειριδίου συνοψίζεται στον τρόπο κατάρτισης του λημματολογίου, το οποίο διαμορφώθηκε στηριγμένο στις πολλές και ποικίλες αναζητήσεις σε διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές, τη στατιστική έρευνα, την επιστημονική εντρύφηση του συγγραφέα, τη συστηματική καταγραφή των συνδυαστικών δυνατοτήτων των λέξεων, τον ακριβή, στο μέτρο του δυνατού, υφολογικό προσδιορισμό λέξεων και εκφράσεων και την πραγμάτευση των στερεότυπων ή ιδιωματικών εκφράσεων και σταθερών λεξιλογικών συνάψεων σε νέα βάση. Όπως φαίνεται από το εύρος και το περιεχόμενο του λημματολογίου, η έννοια «χρηστικό εγχειρίδιο» αποκτά εδώ ευρύτερη σημασία.

     Το βιβλίο, συνολικής έκτασης 498 σελίδων (διαστάσεων 17Χ24), κυκλοφορεί από τις εκδόσεις iWrite (Φιλίππου 49, Τ.Κ. 546 41 Θεσσαλονίκη), στην τιμή των 20€.

Πληροφορίες: Εκδοτικός Οίκος (τηλ. 2311-272.803, e-mail: info@iwrite.gr) και συγγραφέας (τηλ. 6973-840.702, e-mail: siardos@auth.gr). Για τους φοιτητές οι παραγγελίες γίνονται μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ με τον κωδικό αναζήτησης 68369748.


 • 0

IFSA 2018: Farming systems: facing uncertainties and enhancing opportunities

Category : Call for Papers

Call for abstracts for the 13th European Farming Systems Symposium IFSA 2018, Chania, Greece
Symposium dates: July 1 – 5, 2018

IFSA 2018 flyer_rev

The 13th European Farming Systems Symposium (IFSA – European Group) will be held in the Mediterranean Agronomic Institute of Chania, and hosted by the Lab. of Agricultural Extension, Rural Systems & Rural Sociology, Dept. of Agricultural Economics & Rural Development, Agricultural University of Athens. For this Symposium, we welcome a diversity of perspectives on farming systems and different narratives of pathways. We would particularly like to attract researchers and practitioners from both natural and social science backgrounds who are new to systems thinking and who may be able to contribute constructively to lively debates on how we can design and deliver more sustainable farming and livelihood systems for the future.

Call for abstracts (papers and dialogue/open sessions):
We would like to invite you to submit an abstract (see Abstract Template) for one of the Themes at the symposium. Your abstract will be subject to peer review and on acceptance, you will be asked to submit a full paper. The submission deadline for abstracts is 15 September 2017. We invite prospective participants to submit paper proposals (abstracts) following the attached Template. All proposals must clearly indicate the Theme under which they fall.1. Additionally, dialogue/open sessions proposals are welcome. Dialogue/open sessions are differentiated into: a) panel sessions and b) paper sessions. A panel session consists of panelists giving a short statement on a topic, followed by a discussion based on questions from the audience. The panel comprises at least 4 panelists and 1 coordinator/moderator. Panelists do not have to submit an abstract (and/or a paper). However the coordinator/moderator has to submit an abstract describing the topic of the proposed session, and listing the names and affiliations (incl. emails) of the panelists (see Abstract Template). Please also name the Theme into which you feel your panel fits best.

A paper session comprises 4 individual presentations, with time for discussion. A coordinator can submit one or several sessions by submitting a title for the session(s) as well as a compilation of the abstracts of the papers to be presented in each session (for each paper: title, authors, affiliation (incl. emails), abstract; see Abstract Template). Please also name the Theme into which you feel your session fits best. Kindly submit your proposal by email at: ifsa2018@aua.gr by September 15, 2017.

Themes: The IFSA Steering Committee suggests submissions on the following themes:
1. Learning and knowledge systems, education, extension and advisory services
2. Agroecology and new farming arrangements
3. Integrating science, technology, policy and practice
4. Smart technologies in farming and food systems
5. Sustainable agrifood systems, value chains and power structures

Important dates:
Proposal submission open: June 15, 2017
Deadline of proposal submissions: September 15, 2017
Decision of acceptation/rejection: 31 October, 2017
Deadline of full paper submissions: January 15, 2018
Decision of paper review: 31 March 2018Deadline of revised paper submission: 15 May, 2018
Early bird registration closes: April 15, 2018
Registration closes: June 1, 2018

Conference Venue:
Mediterranean Agronomic Institute of Chania (www.maich.gr); email: confer@maich.gr

Conference chair: Professor Alex Koutsouris
For more information visit the conference site: www.ifsa2018.gr


 • 0

ΠΜΣ «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Category : Uncategorized

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για το ακαδ. έτος 2017-2018 έως την 8η Σεπτεμβρίου 2017.

Το εν λόγω Πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ και με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επικοινωνία

Ιερά Οδός 75, 118 55
Βοτανικός-Αθήνα,
τηλ./fax 210 5294776,
e-mail: mba@aua.gr
website: www.mba.aua.gr