Author Archives: ΕΤΑΓΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ημερίδα με θέμα «Προβλήματα Διαχείρισης της Γεωργίας μας και προτάσεις αντιμετώπισής τους»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΤΑΓΡΟ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 21η Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Προβλήματα Διαχείρισης της Γεωργίας μας και προτάσεις αντιμετώπισής τους». Την ημερίδα διοργάνωσαν ο Σύλλογος των αποφοίτων του εν λόγω Πανεπιστημίου και η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (γνωστή και ως ΕΤΑΓΡΟ), ενώ προήδρευσε σ’ αυτήν ο καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου κ. Αντώνης Ρεζίτης, Πρόεδρος της ΕΤΑΓΡΟ. Ομιλητές-Εισηγητές ήταν οι κ.κ. Πάνος Παναγόπουλος, Γεωπόνος-Οικονομολόγος και Διδάκτωρ του Παν/μίου της Σορβόννης (Γεωργός), Παναγιώτης Καρακατσούλης, Ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (Γ.Π.Α.), Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Ομότιμος καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ), Λεωνίδας Καζακόπουλος, τ. καθηγητής του Γ.Π.Α. και Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, επίσης καθηγητής του Γ.Π.Α.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν: η ιδιαίτερα ελλιπής οριζόντια διαχείριση της Ελληνικής Γεωργίας και η επείγουσα ολοκληρωμένη αντιμετώπισή της, η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των εγγειοβελτιωτικών έργων, με παράλληλη αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων, η αδήριτη αναγκαιότητα του συνεργατισμού για την επιτυχή λειτουργία και ανάπτυξη των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Γ.Ε.) σε επιχειρηματική βάση, η μεγέθυνση των εκμεταλλεύσεων αυτών και η σημασία του γεωργο-εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού συστήματος, καθώς και η βιωσιμότητα τους, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συστήματος.

Μετά την παρουσίαση των παραπάνω εισηγήσεων, που έδωσαν με ενάργεια τα διαχειριστικά προβλήματα της Γεωργίας μας, έγινε ιδιαίτερα διεξοδική συζήτηση, στην οποία συμμετείχε το πολυπληθές και εξειδικευμένο ακροατήριο, ώστε στο τέλος να διατυπωθούν ομόφωνα ορισμένα βασικά πορίσματα- προτάσεις για την αντιμετώπιση της αδιέξοδης κατάστασης, στην οποία έχει πλέον περιέλθει η αγροτική ύπαιθρος της χώρας. Τα πορίσματα αυτά συνοψίζονται ως εξής:

 1. Κρίνεται αναγκαία η έναρξη της διαδικασίας για την έγγειο αναδιάρθρωση, ώστε με εκούσιες διαδικασίες να οδηγήσει σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές Γ.Ε. (δηλαδή στην βελτίωση του ελάσσονα σε διαθεσιμότητα μεγέθους αλλά πρωτεύουσας σημασίας συντελεστή της γεωργικής μας παραγωγής), με όποιες μεταρρυθμίσεις προϋποθέτει ή και συνεπάγεται η αναδιάρθρωση αυτή για το αρδευτικό, συνεταιριστικό, φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, καθώς επίσης και για την έρευνα και την εκπαίδευση στον αγροτικό τομέα, όπως και για την εμπορία (marketing) των αγροτικών προϊόντων, αλλά ακόμα και για την αγροτική πίστη. Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην ημερίδα πιστεύουν ότι, εάν πραγματοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές, θα ομαλοποιηθεί η εξέλιξη της ελληνικής γεωργίας και θα προσαρμοστεί σταδιακά στους θεσμούς και στη δεοντολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (έστω και με την τόσο σημαντική καθυστέρηση).
 2. Για τα εγγειοβελτιωτικά έργα της χώρας φαίνεται έκδηλα, πως η διαχείριση τους από τις περιφερειακές διοικήσεις απέτυχε οικτρά. Γι’ αυτό προτείνεται είτε η επανίδρυση της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων (Υ.Ε.Β.) και η επαναλειτουργία της με εκσυγχρονιστικές προτεραιότητες, υπό την Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), όσο και αν αυτό φαίνεται δύσκολο να πραγματοποιηθεί καθώς έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της αποκέντρωσης που επικρατεί, είτε να οργανωθούν καταλλήλως οι περιφερειακές υπηρεσίες ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική διαχείριση των σχετικών με την άρδευση και τη στράγγιση, εγγειοβελτιωτικών έργων, κάτι που θεωρούμε ακόμα πιο δύσκολο. Αειφόρος γεωργία, παραγωγική, ανταγωνιστική και βιώσιμη, δεν είναι δυνατή χωρίς υποδομική και αποτελεσματική άρδευση. Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται άμεση και ρηξικέλευθη λύση.
 3. Ο αγροτικός συνεταιρισμός είναι ο μόνος που μπορεί να προσφέρει άμεσες οικονομίες κλίμακος και αποτελεί μονόδρομο για την ελληνική γεωργία των μικρών έως μη ιδιαίτερα μεγάλων εκμεταλλεύσεων, που δεν είναι ούτε σκόπιμο, ούτε άλλωστε εύκολο να δημιουργηθούν. Πρέπει να καταβληθούν άοκνες προσπάθειες από όλους για την ανάπτυξη του υγιούς συνεργατισμού και στη χώρα μας, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και όπως συνέβαινε και στην Ελλάδα μέχρι και τη δεκαετία του ΄70. Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη της δεκαετίας του 1980 (και μετέπειτα), τα οποία οδήγησαν στην κρατικοδίαιτη κομματοκρατία των αγροτικών μας συνεταιρισμών. Η παγκοσμιοποίηση, η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και καινοτομία, τα καινοτόμα προϊόντα και το smart farming με το σύγχρονο διεθνές marketing επιβάλλουν την καθετοποίηση της γεωργικής παραγωγής και τη διάθεση στην αγορά ενός απαιτητικού καταναλωτικού κοινού αγροτροφίμων με άριστες προδιαγραφές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικών. Και ακόμα, επιβάλλεται όπως η προστιθέμενη αξία του τελικού προϊόντος επιστρέφει στον παραγωγό, καθώς είναι τόσο αναγκαία για την επιβίωσή του (αλλά και για την επιβίωση της οικογένειάς του στην ελληνική Περιφέρεια). Είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι για όλα αυτά, της σύγχρονης εποχής του αγροτικού κόσμου, η «μεγέθυνση» και η λειτουργία των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να εδράζεται στον υγιή συνεργατισμό.
 4. Η συμβολή μιας σύγχρονης μορφής γεωργικής εκπαίδευσης (υποδομές-εκπαιδευτικός εξοπλισμός, μαθησιακές μεθοδολογίες, νέα πεδία συστημάτων γνώσης, τεχνικο-οικονομικές και κοινωνικές πλευρές του περιεχομένου της) στην ανάπτυξη της γεωργίας μας προϋποθέτει ισχυρή πολιτική αναπτυξιακή βούληση και στο θέμα της εγγείου αναδιαρθρώσεως. Η αξιοποίηση της Γαλλικής εμπειρίας στις διαδικασίες της εγγείου αναδιαρθρώσεως για τη δημιουργία βιώσιμών Γ.Ε. σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη και συνεκτική πρόταση της Επιστημονικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) για το σκοπό αυτό, παραπέμπουν επιπροσθέτως και στην κάλυψη του υπάρχοντος κενού μιας αποτελεσματικής δημόσιας γεωργικής συμβουλευτικής υπηρεσίας στη χώρα μας. Ιδιαίτερα χρήσιμη στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων θα ήταν και μια συζήτηση με διεισδυτική ματιά στον τρόπο εξέλιξης ενός μικρού αριθμού επιλεγμένων περιπτώσεων επιτυχημένων Γεωργικών Συστημάτων Γνώσης (συναρμογή γεωργικής έρευνας, γεωργικής εκπαίδευσης και γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών-γεωργικές εφαρμογές) και της αντίστοιχης επιτυχημένης γεωργίας τους από την Ευρώπη (Βόρεια, Νότια) και το διεθνή χώρο (ΗΠΑ).
 5. Κρίνεται αναγκαία η απάλειψη από τους νόμους 4093/12 και 4172/13 «περί φορολογίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», των εννοιών και των όρων «ελευθέρια επαγγέλματα» και «επιτηδεύ-ματα» και η ένταξη της γεωργικής εκμετάλλευσης στις ιδιότυπες επιχειρήσεις των αυξημένων κινδύνων και αβεβαιότητας (αστάθμητοι παράγοντες κλπ. ιδιαιτερότητες), οπωσδήποτε με εφαρμογή της γεωργικής λογιστικής, όπως άλλωστε συμβαίνει σε ολόκληρο τον σύγχρονο και πολιτισμένο κόσμο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι επικεφαλής των Γ.Ε. υποχρεούνται να αυτασφαλίζονται για πολλαπλάσια ημερομίσθια εκείνων που όντως πραγματοποιούν αλλά δεν απαλλάσσονται από το αφορολόγητο. Κατά συνέπεια, αντί να δώσουμε την ευκαιρία δημιουργίας σωρείας νέων βιώσιμων Γ.Ε., μετατρέπουμε από μόνοι μας τις ανταγωνιστικές Γ.Ε. σε μη ανταγωνιστικές εξ αιτίας της μη απαλλαγής τους από το αφορολόγητο, που όμως υπερκαλύπτει τα τεκμαρτά τους ημερομίσθια χωρίς μάλιστα να αφαιρούνται ορθά οι αποσβέσεις, τόκοι ιδίου κεφαλαίου και τεκμαρτά ενοίκια εδάφους. Άλλωστε από πλευράς φοροδοτικού κλπ. αποτελεσμάτων, ο ως άνω νόμος 4172/13 αποδείχθηκε στην πράξη λίαν ανεπαρκής και σίγουρα αναποτελεσματικός στο έπακρο. Παρ’ όλα όμως αυτά (αποτελέσματα 2015, 2016 και 2017), γιατί επιμένουμε σε κάτι που είναι αυτοκαταστροφικό;
 6. Τονίζεται τέλος η αναγκαιότητα της λειτουργίας της υγιούς «συμβολαιακής γεωργίας» (contract farming), προς ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας των μικρότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε επιχειρηματική βάση, παράλληλα με τα προαναφερθέντα πορίσματα και προπάντων ενισχυτικά προς τον υγιή συνεργατισμό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τα συμβόλαια να μην αποβαίνουν σε βάρος του παραγωγού, έναντι του κεντρικού μεταποιητή-εμπόρου. Γι’ αυτό και πρέπει τα θεσμικά όργανα που λειτουργούν για την πάσης μορφής αγροτική δραστηριότητα (από τον αγρό και τον σταύλο μέχρι τον καταναλωτή) να επαγρυπνούν και να προστατεύουν τον παραγωγό της πρώτης ύλης (γεωργικού προϊόντος), σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική του contract farming.

Γενικό Συμπέρασμα: Είναι αναπόφευκτη/επιτακτική η ανάγκη επιβολής των παραπάνω μεταρρυθμίσεων εντός εύλογου χρόνου για την ομαλοποίηση/προσαρμογή της Ελληνικής Γεωργίας στους αυτονόητους θεσμούς και στην λοιπή αντίστοιχη δεοντολογία, δηλαδή στις βασικές υποδομές που θα καταστήσουν τις Γ.Ε. μας ανταγωνιστικές. Διαφορετικά, όπως η οικονομική κρίση έδειξε την πόρτα της εξόδου στο εκλεκτότερο τμήμα των νέων της κοινωνίας μας προς την Εσπερία, είναι πολύ πιθανόν η προσδοκώμενη “οικονομική ανάκαμψη” να δείξει ξανά το δρόμο προς την εσωτερική μετανάστευση, αποψιλώνοντας περαιτέρω την ύπαιθρο χώρα από το εναπομείναν πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της. Πρόκειται για την περίπτωση που τα κενά αυτά πληρούνται εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή με τους σκληρούς τρόπους που επιφυλάσσει το μέλλον για τους λαούς, όταν σε κάποια καμπή της ιστορίας τους αδυνατούν να προσαρμοσθούν στις εξωγενείς συνθήκες.

 


Ημερίδα με θέμα: “Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Νησιωτικές Περιοχές – Η περίπτωση της Καρπάθου”

Τι άραγε σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα χώρο σαν τον νησιωτικό, που χαρακτηρίζεται από τη μικρή κλίμακα, εύθραυστα οικοσυστήματα και κατάρρευση της παραδοσιακής παραγωγικής βάσης; Έχει νόημα μια συζήτηση για το παραγωγικό σύστημα των νησιών σήμερα, πέραν της τουριστικής ‘μονοκαλλιέργειας’; Τι είδους συμπληρωματικότητες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μεταξύ τουριστικών αγορών και αγροτοδιατροφικού τομέα στα νησιά; Πώς όλα αυτά ενσωματώνονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό;

Με αφορμή τα ερωτήματα αυτά αλλά και το γεγονός ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ανακηρυχθεί ως “Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης” για το 2019, το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας θα διοργανώσουν Ημερίδα με θέμα: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Νησιωτικές Περιοχές – Η περίπτωση της Καρπάθου», στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019.

Το επισυναπτόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της ΗΜΕΡΙΔΑΣ περιλαμβάνει 18 εξειδικευμένες εισηγήσεις, μέσα από τις οποίες οι εισηγητές θα εστιάσουν στην περίπτωση της Καρπάθου, ενός ακριτικού νησιού με πλούσια γεωργική ιστορία και λαϊκό πολιτισμό, καθώς και μια μοναδική πολιτιστική και γαστρονομική ταυτότητα.

 

Παύλος Καρανικόλας,

Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο


ΗΜΕΡΙΔΑ «Σύγχρονες προκλήσεις για τη σύσταση και λειτουργία cluster λαχανικών» – Βόλος, 30 Μαΐου 2018 (6:30 μ.μ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας σας καλούν να παρευρεθείτε στην εκδήλωση με θέμα «Σύγχρονες προκλήσεις για τη σύσταση και λειτουργία cluster λαχανικών». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Φυτόκο Βόλου, στις 30 Μαΐου 2018 και ώρα 6:30 μμ. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Αφίσα Ημερίδας


164th EAAE Seminar “Preserving Ecosystem Services via Sustainable Agro-food Chains” 05 – 07 September, 2018 | Chania, Crete, Greece | Mediterranean Agronomic Institute of Chania

Category : Call for Papers

About the Seminar

http://eaae164.maich.gr/

Theme

Unambiguously, preserving the ecosystem and securing sustainability is a very complex topic with several interlinked dimensions. Nevertheless, agro-food chains in the current economic system play a core role as the way they function can influence both producers and consumers. The seminar covers the topic using a broad approach, while focusing on sustainable food chains, and how they can influence agro-food production, and consumption as a whole. Special attention is given to the stakeholders’ power to support sustainability through the supply and demand of the ecosystem services. In addition, the role of climate change and environmental challenges in the supply and demand of the ecosystem services can be addressed from a food system point of view. Major emphasis is placed on institutions such as consumer-producer partnerships.

Background

Sustainability prevails as one of the most significant policy objectives. A huge effort is devoted to establishing and supporting more sustainable agro-food chains, but stakeholders show limited involvement. At the same time, current challenges (climate change, high unemployment rates, economic and political turmoil) put a pressure on drafting a functional and effective plan for a sustainable food system.  Agro-food chains as they function today can serve as powerful tools to facilitate the establishment of sustainable forms of agriculture, consumption and production embedded in a viable ecosystem. Hence, researchers, academicians and policy makers can exchange ideas, present methodologies and design collaborations on such crucial societal issues.

Objectives

The main objective of this seminar is to bring together researchers and policy makers and establish the relation between agro-food chains and the preservation and provision of ecosystem services. In addition, environmental, methodological and societal issues will be tackled from a transaction perspective. The seminar’s outcome will provide extensive background on the topic for further applications and research.

Important dates

Submission deadline for abstracts: 31st March 2018
Authors’ notification: 30th April 2018
Early Bird registration deadline: 31st July 2018
Final date of registration: 20th August 2018


Ημερίδα “Προς ένα νέο υπόδειγμα για την ελληνική γεωργία” (Τρίκαλα Ημαθίας, 31.3.2018, 2-7 μ.μ.)

Hμερίδα

Προς ένα νέο υπόδειγμα για την ελληνική γεωργία

Τρίκαλα Ημαθίας

Παλιό Δημοτικό Σχολείο

Σάββατο, 31 Μαρτίου, 2018: 2–7 μμ

ΑΦΙΣΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

Οργάνωση-συντονισμός

Κώστας Καραντινινής

Καθηγητής. Γεωργικό Πανεπιστήμιο Σουηδίας (SLU) και έδρα Βαν Βλίετ, Πανεπιστήμιο Σασκάτσιουαν, Καναδά

 

 • Γεωργικό Πανεπιστήμιο Σουηδίας (SLU) • Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης ΑΠΘ • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Εταιρία Αγροτικής Οικονομίας ETAΓΡO Europe Direct Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής • Κοινότητα Τρικάλων Ημαθίας
 • ΤΟΕΒ Τρικάλων Ημαθίας • Σύλλογος αιμοδοσίας ”Αλληλεγγύη” • Α.Ο. Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων
 • Πολιτιστικός σύλλογος ”Ανατολική Ρωμυλία”

Πρώτη Αναγγελία 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 2018

 Τίτλος Συνεδρίου: «Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή»

Σκοπός του Συνεδρίου

H Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, το οποίο έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί την συμπλήρωση 30 ετών συνεχούς επιστημονικής παρουσίας της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας.

Καθώς το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, και των αγροτικών περιοχών γενικότερα, αποτελεί κοινό στόχο για τους εμπλεκόμενους με την αγροτική οικονομία και πολιτική, το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα, από το οποίο θα παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η ψηφιακή εποχή για την ανάπτυξη όλων των τομέων του αγροτικού χώρου. Το Συνέδριο διεξάγεται σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία η οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζεται ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την εθνική και κυρίως για την αγροτική οικονομία.

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας με κεντρικούς άξονες την βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και την ανάπτυξη των μεταφορών, οδηγούν σε νέες πρωτόγνωρες μεταβολές στον τρόπο άσκησης της γεωργίας στην χώρα μας, αλλά και διεθνώς, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται επιστήμονες ερευνητές του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και γενικά οι εμπλεκόμενοι με τον αγροτικό χώρο να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Εξίσου σημαντική θεωρείται και η παρουσία νέων επιστημόνων και μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι θα πλαισιώσουν το Συνέδριο με την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών με σχετική θεματολογία. Ιδιαίτερος στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον επιστημονικό και ερευνητικό χώρο, στους φορείς, και στους εμπλεκόμενους με τον αγροτικό χώρο συμβάλλοντας έτσι στη μεταφορά ερευνητικών δεδομένων και τεχνογνωσίας οριζόντια και κάθετα.

Δραστηριότητες – Εργασίες

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα διοργανωθεί μια σειρά παραλλήλων συνεδριών και εκδηλώσεων, καθώς και Στρογγυλών Τραπεζών. Οι συμμετέχοντες στις Στρογγυλές Τράπεζες θα είναι μέλη της επιστημονικής κοινότητας, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της αγροτικής οικονομίας καθώς και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Θεματολογία του Συνεδρίου

 • Γεωργική Παραγωγή και Ανταγωνιστικότητα
 • Αγροτική και Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Γεωργικές Εφαρμογές, Εκπαίδευση και Πληροφόρηση στον Αγροτικό Τομέα
 • Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων – Καταναλωτικές τάσεις
 • Ασφάλεια και Ποιότητα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου, Αειφορική Γεωργία και Περιβάλλον
 • Γεωργία Ακριβείας, Νέες Τεχνολογίες, Ψηφιοποίηση και Καινοτομία
 • Αειφορική Διαχείριση Αλυσίδας Προσφοράς Τροφίμων
 • Διαχείριση Αγροτικού Χώρου, Χρήσεις Γης, Αγροτουρισμός
 • Νέες Σχέσεις μεταξύ Πόλης και Υπαίθρου – Αλληλέγγυα Αγροδιατροφικά Δίκτυα
 • Συλλογικές Δράσεις στον Αγροτικό Χώρο – Συστήματα Συστάδων (clusters)
 • Συστήματα Εφοδιαστού στη Γεωργία (logistics)
 • Συμβολαιακή Γεωργία

Προσκεκλημένοι Ομιλητές:

(θα ανακοινωθούν σύντομα)

Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου:

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.

3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη
546 36 – Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

http://kedea.rc.auth.gr/contact.html

Σημαντικές Ημερομηνίες: Υποβολή εισηγήσεων και διαδικασία κρίσης

 • Υποβολή εκτεταμένης περίληψης, για παρουσίαση, στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 Απριλίου 2018
 • Υποβολή εκτεταμένης περίληψης για poster στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 Μαΐου 2018
 • Αξιολόγηση περιλήψεων: έως 15 Ιουνίου 2018
 • Υποβολή πλήρους εργασίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (έως 7 σελίδες Α4): έως 15 Οκτωβρίου 2018
 • Υποβολή poster στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα: έως 15 Οκτωβρίου 2018
 • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 1-2 Νοεμβρίου 2018

Υποβολή Περιλήψεων και Εργασιών:

Οι περιλήψεις και οι εργασίες θα υποβάλλονται, μέσω e-mail, στην Πρόεδρο της Οργανωτικής Γραμματείας κυρία Δήμητρα Λαζαρίδου (etagro15@gmail.com) σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.

Δημοσίευση εργασιών:

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα προβεί στην επιλογή εργασιών οι οποίες θα προωθηθούν για δημοσίευση σε ειδικές εκδόσεις διεθνών επιστημονικών περιοδικών ή στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Agricultural Economics Review
 • International Journal of Decision Support Systems (εκκρεμεί η οριστική συμφωνία)
 • International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (εκκρεμεί η οριστική συμφωνία)
 • Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα
 • e-book (Βιβλίο Πρακτικών με ISSN)

Οι συγγραφείς των εν λόγω εργασιών θα προσκληθούν να υποβάλουν την πλήρη εργασία τους, στην αγγλική γλώσσα, για αξιολόγηση και δημοσίευση στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι υπόλοιπες εργασίες θα δημοσιευτούν σε τόμο Πρακτικών, στην ελληνική γλώσσα, μετά από αξιολόγηση.

 

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ΗΜΕΡΙΔΑ της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. με θέμα: «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία»

Η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία» σε συνδιοργάνωση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα, στο Αμφιθέατρο Ζαφείρης Άμπας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Στόχος της ημερίδας είναι «να παρουσιαστούν προβλήματα και ανάγκες του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και ταυτόχρονα λύσεις και προοπτικές που παρέχονται μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων». Στο νέο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο που πορεύεται ο αγροτικός τομέας, τα σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα αποτελούν σημαντικό εργαλείο που η ενεργοποίησή τους μπορεί να δώσει λύσεις και να συμβάλει στην άρση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ως ομιλητές, εκπρόσωποι από τον αγροτικό τομέα (γεωργικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί) που θα παρουσιάσουν προβλήματα και ανάγκες του χώρου, εκπρόσωποι των φορέων χρηματοδότησης (τράπεζες) που θα παρουσιάσουν τα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρουν καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας από το χώρο της γεωργίας. Ειδικότερα, ο Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Μάττας, ο Υπεύθυνος Γεωτεχνικού Τμήματος της εταιρείας Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε. Γεώργιος Μπόμπολος, ο Πρόεδρος ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Νέας Βύσσας Αναστάσιος Γιακμογλίδης, ο Διευθυντής Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς Γιάννης Χανιωτάκης, η Υποδιευθύντρια της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank Μαρία Καραθανάση, ο Στράτος Ελευθεριάδης, Branch Director Eurobank Ορεστιάδας και οι μελετητές Σταύρος Βαβίας και Άννα Σταθουράκη. Τέλος, τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Σπυρίδων Μάμαλης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Καβάλας.


Δελτίο Τύπου (13 Νοεμβρίου 2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα με θέμα «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία»

Η Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία» σε συνδιοργάνωση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα, στο Αμφιθέατρο Ζαφείρης Άμπας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Στόχος της ημερίδας είναι «να παρουσιαστούν προβλήματα και ανάγκες του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και ταυτόχρονα λύσεις και προοπτικές που παρέχονται μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων». Στο νέο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο που πορεύεται ο αγροτικός τομέας, τα σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα αποτελούν σημαντικό εργαλείο που η ενεργοποίησή τους μπορεί να δώσει λύσεις και να συμβάλει στην άρση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ως ομιλητές, εκπρόσωποι από τον αγροτικό τομέα (γεωργικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί) που θα παρουσιάσουν προβλήματα και ανάγκες του χώρου, εκπρόσωποι των φορέων χρηματοδότησης (τράπεζες) που θα παρουσιάσουν τα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρουν καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας από το χώρο της γεωργίας. Ειδικότερα, ο Ομότιμος Καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Μάττας, ο Υπεύθυνος Γεωτεχνικού Τμήματος της εταιρείας Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε. Γεώργιος Μπόμπολος, ο Πρόεδρος ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Νέας Βύσσας Αναστάσιος Γιακμογλίδης, ο Διευθυντής Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς Γιάννης Χανιωτάκης, η Υποδιευθύντρια της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank Μαρία Καραθανάση, ο Στράτος Ελευθεριάδης, Branch Director Eurobank Ορεστιάδας και οι μελετητές Σταύρος Βαβίας και Άννα Σταθουράκη. Τέλος, τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Καθηγητής Σπύρος Μάμαλης.

Περισσότερες πληροφορίες: Χρήστος Καρελάκης Επίκουρος Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ (e‐mail: chkarel@agro.duth.gr 2552041110) και Γιώργος Τσαντόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ (e‐mail: tsantopo@fmenr.duth.gr 2552041118).

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ