Author Archives: ΕΤΑΓΡΟ

 • 0

Ειδική έκδοση »ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ’’

Αγαπητοί συνάδελφοι – μέλη της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.,

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης της εργασίας σας στο επιστημονικό περιοδικό  »ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ’’, σε ειδική έκδοση που θα περιλαμβάνει τις εργασίες του εν λόγω Συνεδρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των εργασιών, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ακολουθώντας την εξής διαδρομή: www.geotee.gr -Εκδόσεις Εκδηλώσεις-Περιοδικές Εκδόσεις-Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα – ΕΔΩ (http://www.geotee.gr/lnkFiles/odigies.pdf). Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι 30/09/2017, σε κείμενο word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pub_relations@geotee.gr.  Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κα. Αφροδίτη Κορωνιώτου τηλ. 2310 278817-8 εσωτ.5.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνατε, στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο εν λόγω Συνέδριο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Tα μέλη του ΔΣ της ΕΤΑΓΡΟ


 • 0

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018.

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με συστημένη επιστολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση.
2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών.
9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Ο φάκελος των υποψηφίων υποβάλλεται με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα
Κεντρικό Κτίριο, Υπόψη Ε. Λαζάκη

Η εισαγωγή των φοιτητών, για την πλήρωση 60 θέσεων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
• Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 7 Ιουλίου έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017
• Διενέργεια συνεντεύξεων την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
Προσφέρεται η δυνατότητα part time παρακολούθησης του προγράμματος.
Τα δίδακτρα για το σύνολο του κύκλου σπουδών ανέρχονται σε 4.000 €.
Για τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr, με τη γραμματεία του Προγράμματος στο 210 529 4770 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.farmbm.aua.gr.

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.
Στ. Χαδιώ, Καθηγήτρια Γ.Π.Α.


 • 0

Call for abstracts for the 13th European Farming Systems Symposium IFSA 2018, Chania, Greece – Symposium dates: July 1 – 5, 2018

Category : Call for Papers

The 13th European Farming Systems Symposium (IFSA – European Group) will be held in the Mediterranean Agronomic Institute of Chania, and hosted by the Lab. of Agricultural Extension, Rural Systems & Rural Sociology, Dept. of Agricultural Economics & Rural Development, Agricultural University of Athens. For this Symposium, we welcome a diversity of perspectives on farming systems and different narratives of pathways. We would particularly like to attract researchers and practitioners from both natural and social science backgrounds who are new to systems thinking and who may be able to contribute constructively to lively debates on how we can design and deliver more sustainable farming and livelihood systems for the future (IFSA 2018 flyer).

We would like to invite you to submit an abstract (see Abstract Template) for one of the Themes at the symposium. Your abstract will be subject to peer review and on acceptance, you will be asked to submit a full paper. The submission deadline for abstracts is 15 September 2017. We invite prospective participants to submit paper proposals (abstracts) following the attached Template. All proposals must clearly indicate the theme under which they fall.

Additionally, dialogue/open sessions proposals are welcome. Proposals by coordinators must also follow the attached Template. Participants, besides the coordinator, should not exceed 4 persons. All proposals must clearly indicate the theme under which they fall. Kindly submit your proposal by email at: ifsa2018@aua.gr by September 15, 2017.

The IFSA Steering Committee suggests submissions on the following themes (IFSA 2018 Themes):
1. Learning and knowledge systems, education, extension and advisory services
2. Agroecology and new farming arrangements
3. Integrating science, technology, policy and practice
4. Smart technologies in farming and food systems
5. Sustainable agrifood systems, value chains and power structures

Important dates:
Proposal submission open: June 15, 2017
Deadline of proposal submissions: September 15, 2017
Decision of acceptation/rejection: 31 October, 2017
Deadline of full paper submissions: January 15, 2018
Decision of paper review: 31 March 2018
Deadline of revised paper submission: 15 May, 2018
Early bird registration closes: April 15, 2018
Registration closes: June 1, 2018

Conference Venue:
Mediterranean Agronomic Institute of Chania (www.maich.gr); email: confer@maich.gr

Conference chair: Professor Alex Koutsouris

For more information visit the conference site: www.ifsa2018.gr


 • 0

Προκήρυξη ακαδ. έτους 2017-2018 – ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτικήστην Αγροτική Ανάπτυξη, Γ.Π.Α.

Εκ μέρους της Διευθύντριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Στ. Χαδιώ, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γ.Π.Α., αναρτούμε την Προκήρυξη του ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, την αφίσα του ΔΠΜΣ και σύντομες πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: www.farmbm.aua.gr.

Δίπτυχο ΔΠΜΣ ΕΣΑΑ

Αφίσα ΔΠΜΣ ΕΣΑΑ

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών ακαδ έτους 2017-2018


 • 0

June 15, Deadline Extension (Submission of abstracts) – FONCIMED Annual Seminar (Network – CIHEAM-INRA for research and exchange on Mediterranean land tenure)

Category : Call for Papers

The 10th FONCIMED Annual Seminar «Land tenure as an asset for territorial development and the sustainability of rural communities?» will be held in Thessaloniki, Greece, 2-4 November 2017.

Four axes will structure the Seminar and all contributions should fall within one of them.
1. New forms of land acquisition, seen from a resilience/ development perspective (cooperation, multi-partnership) and based on efficient utilization of territorial resources
2. Re-territorialization of agriculture considered at the level of (a) local action, with discussion of the viability and location of smallholdings as regards local-based food production systems and emerging territorial synergies, and (b) public policy (national, regional, municipal), where discussion will focus on their potential to support the re-territorialization of agriculture.
3. Links between the re-territorialization of agriculture and environmental considerations at the farm and territory levels. Notions such as environmental capital, ecosystem services, environmental impact, etc. can be brought in to suggest new analytical frameworks or new areas of study.
4. Land as a common good, considered in relation to the issues of responsible territorial governance (pastoral areas, undivided areas, oases, etc.).

Address for abstract submission: foncimed2017@gmail.com

Important dates:
15 June – deadline (Submission of abstracts)
30 June – Notification of acceptance
Starting from 30 June – Registration to the Seminar

The Seminar will he held for two days and the program will be structured around the four axes described above and an opening session. The third day will be dedicated to an on-site visit.

Call for papers_English

Foncimed2017_Appel_Français


 • 0

Βιβλία

Category : Βιβλία

 • Λεξικό Στατιστικών όρων
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Κωδικοποίηση Χρησιμοποιούμενης Διεθνώς Γεωργοοικονομικής Ορολογίας
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Εφαρμογές στη Γεωργία και στα Τρόφιμα
 • New book on the supply chain management
 • Οικονομική Ζωικής Παραγωγής
 • Διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και πολυλειτουργική γεωργία
 • «Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα: Καταναλωτής, Οικονομία, Περιβάλλον»
 • Το Αγροτικό Πρόβλημα και Κίνημα στην Ελλάδα: Από την αρχαιότητα έως το 1950
 • «The Reform of the CAP and Rural Development in Southern Europe»
 • «Στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας»
 • «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Τεύχος Α΄): Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Κτηνιατρική   Εκπαίδευση». Εκδόσεις «Σύγχρονη Παιδεία», Σελ. 227, Θεσσαλονίκη 1999.   [Χρ. Μπάτζιος].
 • «Οικονομία Ζωικής Παραγωγής (Τεύχος Α΄)». Εκδόσεις «Σύγχρονη Παιδεία», Σελ. 262, Θεσσαλονίκη 2001. [Χρ. Μπάτζιος].

 • 0

ΗΜΕΡΙΔΑ AGROTICA 2016

Απολογισμός

Μετά από παράκληση πολλών παρευρισκομένων στην Ημερίδα αυτή, για ανάρτηση των παρουσιάσεων που έλαβαν χώρα, οι εκλεκτοί μας ομιλητές προσφέρθηκαν να μας τις αποστείλουν προκειμένου αυτές να είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.

Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τους την ευγενική κίνηση.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε όσους χρησιμοποιήσουν, οποιαδήποτε πληροφορία από τις εν λόγω παρουσιάσεις να ακολουθούν τις απαραίτητες ενέργειες, με βάση τη σχετική νομοθεσία, περί ιδιοκτησίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικών δικαιωμάτων και ούτω καθεξής.

 

Διακοσάββας: Η Εξέλιξη της Αγροτικής Πολιτικής στις χώρες του ΟΟΣΑ

Χανιώτης: Τάσεις και προσανατολισμοί της ΚΑΠ μετά το 2020

Καραντινινής: Η θεσμική αναδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας

Μάττας: ΚΑΠ και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και των τροφίμων

Τσιμπούκας: ΚΑΠ και καινοτομίαΜάττας: ΚΑΠ και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και των τροφίμων

Βλάχος: ΚΑΠ και περιβάλλον


 • 0

Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

“Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής”, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙ-Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ

 


 • 0

14o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ

Νέα ΚΑΠ και ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας

20-21 Οκτωβρίου, 2016

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Ν. Ιωνία, Βόλος

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Banner Συνεδρίου

Απολογισμός Συνεδρίου

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την Αιγίδα των Υπουργείων:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – www.minagric.gr

Περιβάλλοντος και Ενέργειας – www.ypeka.gr

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – www.minedu.gov.gr

και

της Περιφέρειας Θεσσαλίας – www.thessaly.gov.gr/


 • 0

23rd European Seminar on Extension (and) Education

Category : Call for Papers

23RD EUROPEAN SEMINAR ON EXTENSION (AND) EDUCATION [CHANIA, 4-7 July 2017]

http://esee2017.gr/