Βιβλία

 • 0

Βιβλία

Category : Βιβλία

 • Λεξικό Στατιστικών όρων
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Κωδικοποίηση Χρησιμοποιούμενης Διεθνώς Γεωργοοικονομικής Ορολογίας
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Εφαρμογές στη Γεωργία και στα Τρόφιμα
 • New book on the supply chain management
 • Οικονομική Ζωικής Παραγωγής
 • Διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και πολυλειτουργική γεωργία
 • «Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα: Καταναλωτής, Οικονομία, Περιβάλλον»
 • Το Αγροτικό Πρόβλημα και Κίνημα στην Ελλάδα: Από την αρχαιότητα έως το 1950
 • «The Reform of the CAP and Rural Development in Southern Europe»
 • «Στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας»
 • «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Τεύχος Α΄): Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Κτηνιατρική   Εκπαίδευση». Εκδόσεις «Σύγχρονη Παιδεία», Σελ. 227, Θεσσαλονίκη 1999.   [Χρ. Μπάτζιος].
 • «Οικονομία Ζωικής Παραγωγής (Τεύχος Α΄)». Εκδόσεις «Σύγχρονη Παιδεία», Σελ. 262, Θεσσαλονίκη 2001. [Χρ. Μπάτζιος].