Author Archives: ΕΤΑΓΡΟ

CALL FOR PAPERS (SPECIAL ISSUE: SUSTAINABILITY-Environmental and Social Sustainability in Rural Areas)

Category : Call for Papers

Αγαπητά μέλη της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.,

στον παρακάτω  Σύνδεσμο  μπορείτε να βρείτε Πρόσκληση του Επιστημονικού Περιοδικού “SUSTAINABILITY” (Impact Factor: 2,592) για υποβολή άρθρων στο Special Issue με τίτλο «Environmental and Social Sustainability in Rural Areas». Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 1η Ιουνίου 2020 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των full papers προς αξιολόγηση  είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2020.

Guest Editors:

Asst. Prof. Maria Partalidou (parmar@agro.auth.gr)
Prof. Theodosia Anthopoulou (antho@panteion.gr)
Prof. Stavriani Koutsou (skoutsou@ihu.gr)

Με εκτίμηση,

τα μέλη του Δ.Σ.  της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.


9th Conference of the Italian Association of Agricultural and Applied Economics (AIEAA), 10-12 June 2020, Valenzano-Bari, Italy

Category : Call for Papers

9th Conference of the Italian Association of Agricultural and Applied Economics (AIEAA)
10-12 June 2020
Valenzano-Bari, Italy

Call for papers

Mediterranean agriculture facing climate change: Challenges and policies

The 9th AIEAA Annual Conference aims to contribute to this debate, by addressing economic and policy analysis of impacts, mitigation and adaptation options for agricultural systems facing climate change. AIEAA welcomes the submission of contributions on the topics above. However, the submission of contributions on other agricultural and applied economics topics is also encouraged.
Submissions

Contribution proposals should be submitted in English through Conftool, available from the conference page on the AIEAA website (www.aieaa.org). There are three types of contributions: contributed papers, organized sessions, and posters.

Contributed papers
Participants intending to present a contributed paper are requested to submit an extended abstract (minimum 1,500 words; maximum 2,000 words) before February 9, 2020. Abstracts should include:
a. Introduction to the topic and objectives of the paper
b. Description of data and research methodology
c. Discussion of the expected theoretical and/or empirical results
d. Main conclusions and emphasis on the paper’s potential for generating discussion during the conference
e. A list of few essential references.

All submitted abstracts will be subject to a blind peer review process. Authors will be notified of paper acceptance by March 20, 2020.
The final version of accepted contributions (either in the form of full paper or revised long abstract) should be submitted by May 15, 2020.
Upon Authors’ authorization, the final version of the abstract/paper will be made available on the conference website and on AgEcon Search.
A selection of accepted papers will be considered for publication in a special issue of Bio-based and Applied Economics and in a regular issue of New Medit after going through the journals’ standard review process.

Organized sessions
Participants are invited to propose organized sessions primarily, but not exclusively, on topics relevant to the conference themes. Proposals (max 2,000 words) should include the name of the organizer, the session title, the name of contributors, and the title and abstract of each paper. It is suggested that proposed sessions include no more than four papers. Proposals should be submitted by February 9, 2020. Organized session proposals will be subject to a peer review process. Authors will be notified of acceptance by March 20, 2020.

Posters
AIEAA welcomes the submission of posters. Accepted posters will be presented and discussed in dedicated sessions. Participants should submit an abstract (max 500 words) by February 9, 2020. Poster proposals will be subject to a blind peer review process. Authors will be notified of poster acceptance by March 20, 2020.
Presenting author’s registration
Authors presenting papers, posters, or organized sessions must register for the conference before May 15, 2020 (failing that, the paper/session/poster will be withdrawn from the conference program).

Ornella Maietta Best paper award
The best paper award 2020 entitled to Ornella Maietta will be selected among papers accepted for presentation at the AIEAA 2020 conference. The requirements for consideration for the best paper award are that: a) the first author and presenter is below 40 years; b) the full paper (not just the long abstract) is uploaded by 15th May 2020. More information will be given on the conference website.

Important deadlines
Abstract submission by authors: February 9, 2020
Notification of acceptance to authors: March 20, 2020
Full paper/poster submission: May 15, 2020
Authors’ registration deadline: May 15, 2020


ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας (Αθήνα, 9-10 Οκτωβρίου 2020)

ETAGRO_CALL FOR PAPERS (English part)

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 16ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΑΓΡΟ (Ελληνικό τμήμα)

H Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας το οποίο θα διεξαχθεί στις 9-10 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και ο τίτλος του είναι «Βιώσιμη Γεωργία, Επισιτιστική Ασφάλεια και Κλιματική Αλλαγή: Προκλήσεις και Προοπτικές για την Αγροτική Οικονομία». Η ΕΤ.ΑΓΡ.Ο, σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης του Συνεδρίου, διοργανώνει, για πρώτη φορά, παράλληλο διεθνές αγγλόφωνο τμήμα, όπου θα ανακοινωθούν εργασίες από ξένους και Έλληνες επιστήμονες. Ο ιστότοπος του διεθνούς τμήματος είναι ο εξής: www.etagro.gr/2020. Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ (τόσο για το ελληνικό όσο και για το διεθνές αγγλόφωνο τμήμα) – Θα ακολουθήσει και δεύτερη αναγγελία με περισσότερες λεπτομέρειες.

Θεματολογία του Συνεδρίου:

 • Γεωργική Παραγωγή, Νέες Τεχνολογίες και Ανταγωνιστικότητα
 • Ανάλυση Τιμών και Οργάνωση Αγορών Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Αγροτική Πολιτική – Περιβαλλοντική Πολιτική – Αγροτική Ανάπτυξη
 • Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων – Ανταγωνιστικότητα
 • Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Τεχνολογική Αλλαγή και Παραγωγικότητα του Αγροδιατροφικού Τομέα
 • Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων -Τάσεις Καταναλωτών –Αγωγή Καταναλωτών
 • Ευφυής Γεωργία
 • Γεωργία Ακριβείας, Νέες Τεχνολογίες, Ψηφιοποίηση και Καινοτομία
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
 • Ανανεώσιμοι και μη Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι
 • Κλιματική Αλλαγή και Τοπικές / υπερ-Τοπικές Ιδιαιτερότητες
 • Κυκλικότητα στην Αγροτική Παραγωγή και Ευκαιρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Κυκλική Αγρο-Βιομηχανία και Κατανάλωση
 • Ασφάλεια και Ποιότητα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Βιώσιμη Διαχείριση Αλυσίδας Τροφίμων
 • Ανθεκτικότητα των Αγροδιατροφικών Συστημάτων
 • Βιώσιμη Γεωργία και Περιβάλλον
 • Διάχυση Καινοτομιών στην Ύπαιθρο και Γεωργική Συμβουλευτική
 • Γεωργικές Εφαρμογές, Επικοινωνία – Πληροφόρηση – Εκπαίδευση στον Αγροτικό Τομέα
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου
 • Νέες Μορφές Διακυβέρνησης του Αγροτικού Χώρου
 • Νέες Σχέσεις μεταξύ Πόλης και Υπαίθρου – Αλληλέγγυα Αγροδιατροφικά Δίκτυα
 • Συλλογικές Δράσεις στον Αγροτικό Χώρο
 • Μετασχηματισμοί των Αγροτικών Κοινωνιών / Συγκρούσεις / Φτώχεια / Κοινωνικός Αποκλεισμός
 • Πολυλειτουργικότητα της Γεωργίας και Ειδικές Μορφές Τουρισμού

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 • 15 Απριλίου 2020ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ 2020: Υποβολή εκτεταμένης περίληψης για προφορική παρουσίαση ή poster (1000-1200 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία)
 • 15 Ιουνίου 2020: Αξιολόγηση υποβολών
 • 15 Νοεμβρίου 2020: Υποβολή πλήρους εργασίας

Δημοσίευση εργασιών:

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα προβεί στην επιλογή ορισμένων εργασιών, μετά από κρίση, οι οποίες θα προωθηθούν για να δημοσιευτούν σε ειδικές εκδόσεις διεθνών περιοδικών.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.


CALL FOR PAPERS (SPECIAL ISSUE: SUSTAINABILITY)

Category : Call for Papers

Αγαπητά μέλη της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.,

στον παρακάτω Σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε Πρόσκληση (Πληροφορίες, Editors, Keywords και Flyer) του Επιστημονικού Περιοδικού “SUSTAINABILITY (Impact Factor: 2,592)” για υποβολή άρθρων στο Special Issue με τίτλο “Sustainable Agriculture Guided by the Environmentally Responsible Consumption“. Καταλληκτική ημερομηνία για την υποβολή των άρθρων, προς αξιολόγηση, είναι η 30η Ιουνίου 2020.

Special Issue Editors:

Prof. Philippos Karipidis Website E-Mail

Department of Agriculture – Agricultural Economics & Entrepreneurship, International Hellenic University, Sindos 57400, Greece
Phone: +302310013346
Interests: agricultural and food marketing; environmental management; quality management; green marketing; social responsibility

Assoc. Prof. Alexandra Pavloudi Website E-Mail

Department of Agriculture – Agricultural Economics & Entrepreneurship, International Hellenic University, Sindos 57400, Greece
Phone: +302310013346
Interests: farm business management; environmental economics; agricultural entrepreneurship; agricultural marketing

Prof. Stamatis Aggelopoulos Website E-Mail

Department of Agriculture – Agricultural Economics & Entrepreneurship, International Hellenic University, Sindos 57400, Greece
Phone: +302310013346
Interests: agricultural and food policy; financial management; environmental economics; quality management
Mε εκτίμηση,
τα Μέλη του Δ.Σ.(Photo Gallery 2) Ημερίδα με θέμα: “Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Νησιωτικές Περιοχές – Η περίπτωση της Καρπάθου” (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πέμπτη 18 Απριλίου 2019)


(Εισηγήσεις) Ημερίδα με θέμα: “Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Νησιωτικές Περιοχές – Η περίπτωση της Καρπάθου” (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πέμπτη 18 Απριλίου 2019)

Εισηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα (σε μορφή pdf)

S. Roig-Εμπειρίες από την άλλη μεριά της Μεσογείου

Χρ. Κονταξή-Οικοτουριστικές και άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

Φ. Οικονόμου-Αρωματικά_Φαρμακευτικά Φυτά

Ρ. Θανόπουλος-Π. Μπεμπέλη-Τοπικές Ποικιλίες Ολύμπου Καρπάθου

Π. Χαριζάνης-Η Μελισσοκομία

Π. Καρανικόλας-Αντίσταση στην Περιθωριοποίηση

Π. Θωμόπουλος-Το Φραγκόσυκο και η εταιρία Bonum Terrae

Ν. Διακαντώνης-Οι προοπτικές της καλλ. φραγκοσυκιάς στην Κάρπαθο

Μ. Κρητσιώτης-Η Ελαιοκαλλιέργεια και το Αμπέλι

Ι. Πουλής-Αγροτικές Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις Περιφ. Ν. Αιγαίου

Ι. Παπαευτυχίου-Το φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο ως αναπτυξιακός πόρος

Ι. Παπαδάκης-Η καλλιέργεια της Φραγκοσυκιάς_παρόν και μέλλον

Ι. Μπιζέλης-Τοπικές φυλές ζώων

Θ. Κίζος-Βιώσιμη ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές

Γ. Παπαδάκης-Ανανεώσιμες πηγές ερνέργειας

Γ. Γουδουλάκη_Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης στην Κάρπαθο


(Photo Gallery) Ημερίδα με θέμα: “Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Νησιωτικές Περιοχές – Η περίπτωση της Καρπάθου” στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019