ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΓΡΟ

16ο Συνέδριο – Αθήνα (2020) – Sustainable Agriculture, Food Security and Climate Change: Challenges and Opportunities in Bio-economy. Website

15ο Συνέδριο – Θεσσαλονίκη (2018) – Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Website

14ο Συνέδριο – Βόλος (2016) – Νέα ΚΑΠ και ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας.

13ο Συνέδριο – Αθήνα (2014) – Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στην παρούσα κρίση.

12ο Συνέδριο – Θεσσαλoνίκη (2012) – Οικονομική κρίση: Νέες ευκαιρίες για την επανασύνθεση του αναπτυξιακού ρόλου της ελληνικής γεωργίας. Πρόγραμμα

11ο Συνέδριο – Αθήνα (2010) – Αειφορία στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων: προσαρμογή απέναντι στο μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον.

10ο Συνέδριο – Θεσσαλονίκη (2008) – Ανταγωνιστικότητα – Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής και Αγροτική Ανάπτυξη.

9ο Συνέδριο – Αθήνα (2006) – Η οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσμιου αγροτροφικού συστήματος.

8ο Συνέδριο Θεσσαλονίκη (2004) – Η ελληνική γεωργία και ύπαιθρος στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις και προσανατολισμοί.

7ο Συνέδριο – Αθήνα (2002) – Η κοινωνία της υπαίθρου σ’ ένα μεταβαλλόμενο αγροτικό χώρο.

6ο Συνέδριο – Θεσσαλονίκη (2000) – Αναζητώντας το αύριο της ελληνικής γεωργίας.

5ο Συνέδριο – Αθήνα (1998) – Ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου.

4ο Συνέδριο – Θεσσαλονίκη (1996) – Ανταγωνιστικότητα και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

3ο Συνέδριο – Αθήνα (1994) – Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του Κράτους στην οικονομία του αγροτικού χώρου.

2ο Συνέδριο – Θεσσαλονίκη (1992) – Η ελληνική γεωργία στα πλαίσια της ενωμένης ευρωπαϊκής αγοράς.

1ο Συνέδριο – Αθήνα (1990) – Η ελληνική γεωργία στη δεκαετία του ’90. Οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές.