14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας

Νέα ΚΑΠ και ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας

20-21 Οκτωβρίου 2016

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Π.Θ., Βόλος

Προσκεκλημένοι ομιλητές και αντικείμενα εισηγήσεων

Στρογγυλές Τράπεζες

Ειδική Συνεδρία:Παράλληλοι Βίοι

 

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την Αιγίδα

των Υπουργείων:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - www.minagric.gr

Περιβάλλοντος και Ενέργειας -  www.ypeka.gr

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - www.minedu.gov.gr

και

της Περιφέρειας Θεσσαλίας - www.thessaly.gov.gr/

 

Δείτε τους συνδιοργανωτές

Δείτε τους χορηγούς

Last Updaet 16/08/2016

Greek Association of Agricultural Economists (GAAE)

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it