Επιχειρηματικότητα και Αγροτικός Τομέας

  • Φ. Καρυπίδης και Π. Χρυσοχού. Επηρεάζει η πρωτογενής γεωργική παραγωγή τις επιδόσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων;
  • Α. Κουτσούρης και Ε. Ζαρόκωστα. Μηχανισμοί υποστήριξης της «από-τα- κάτω» καινοτομίας: η περίπτωση της «θερμοκοιτίδας συνεργατισμού» της Αναπτυξιακής Καρδίτσας
  • Μ. Μαλαματένιου, Δ. Σάββας, Γ. Μαλινδρέτος και Κ. Τσιμπούκας. Επιχειρηματικό Σχέδιο για εγκατάσταση δυο θερμοκηπιακών μονάδων καλλιέργειας τομάτας σε συμβατικό και υδροπονικό θερμοκήπιο και σύγκριση μεταξύ τους
  • Ν. Τσάκαλος, Β. Γιατσίδου και Α. Μιχαηλίδης. ΑΣΤΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Μελέτη περίπτωσης νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας για παραγωγή κρέατος πουλερικών.
  • Ε.Δ. Τσακάλου και Γ. Βλάχος. Ατομικές και συλλογικές στρατηγικές στη μέση αλιεία. Η περίπτωση των αλιέων γρι-γρι στην Καβάλα