ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Δ.Σ της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο για τη διετία 2016-2018 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μιχαηλίδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. [τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310998783, e-mail: tassosm@auth.gr]

Α΄ Αντιπρόεδρος: Τσαντόπολος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Β΄ Αντιπρόεδρος: Καρελάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Γενικός Γραμματέας: Λοίζου Ευστράτιος, Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικός Γραμματέας: Κοντογέωργος Αχιλλέας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Βλόντζος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ταμίας: Σεργάκη Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.