ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Δ.Σ της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. για τη διετία 2018-2020 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αντώνιος Ρεζίτης, Καθηγητής Γ.Π.Α. [τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105294735, e-mail: arezitis@aua.gr]

Α΄ Αντιπρόεδρος: Ελένη Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου [τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109549205, e-mail: etheodo@hua.gr]

Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τσαντόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. [τηλέφωνο επικοινωνίας: 2552041118 (εσωτ. 76118), e-mail: tsantopo@fmenr.duth.gr]

Γενικός Γραμματέας: Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α. [τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105294785, e-mail: pkaranik@aua.gr]

Ειδικός Γραμματέας: Αχιλλέας Κοντογεώργος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών [τηλέφωνο επικοινωνίας: 2641074123, e-mail: akontoge@upatras.gr]

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σταυριανή Κουτσού, Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης [τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310013335, e-mail: skoutsou@farm.teithe.gr]

Ταμίας: Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. [τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310998783, e-mail: tassosm@auth.gr]