ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του έντυπου Προγράμματος και του αρχείου pdf στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.etagro.gr/2018)