ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του έντυπου Προγράμματος και του αρχείου pdf στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.etagro.gr/2018)

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων για το Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ έως 20 ΜΑΙΟΥ 2018

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων για το Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ έως 20 ΜΑΙΟΥ 2018

Κατεβάστε την: 2η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΑΓΡΟ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ) Υποβολή εκτεταμένης περίληψης, για παρουσίαση, στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4):  Παράταση μέχρι τις 20 Μαΐου 2018.